11. SınıfAYT

Sindirim Sistemi #2

1. Kimyasal sindirim gerçekleştiği yere göre hücre içi ve hücre dışı sindirim olarak ikiye ayrılır.
Ökaryot bir canlıdaki kimyasal sindirim çeşitleri ile ilgili olarak;
I. Besin maddelerinin kimyasal yapısının değişmesi
II. Lizozom organelinin işlev görmesi
III. ATP enerjisine gereksinim duymaları
IV. Endositoz ve ekzositoz olaylarının görülmesi
gibi özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptirler?
2. Aşağıda proteinlerin midedeki sindirim süreci şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Mide özsuyunun iki elemanı proteinlerin kimyasal sindirimlerini yürütür.
II. Pepsinojen, hem HCl hem de pepsin tarafından aktive edilebilir.
III. Pepsin güçlü asidik ortamlarda çalışabilen bir enzimdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3. Aşağıdakilerden hangisi memeli sindirim sisteminde yer alan sindirime yardımcı yapılardan birisi değildir?
4. Sindirim kanalında kimyasal sindirim;
I. Ağız
II. İnce bağırsak
III. Mide
bölümlerde gerçekleşmektedir.
Buna göre kimyasal sindirimin bu bölümlerde gerçekleşme miktarının çoktan aza sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
5. Karaciğerin lipid metabolizması ile ilgili fonksiyonları arasında;
I. Yağ asitlerinin sentezi ve oksidasyonu,
II. Galaktoz ve fruktozun glukoza dönüştürülmesi
III. Kolesterol biyosentezi,
IV. Safra asitlerinin sentezi
gibi olaylardan hangileri yer alır?
6. Aşağıda hücre içi sindirim olayı şematize edilmiştir.

Buna göre;
I. Besin hücre içine fagositoz ile alınmıştır.
II. Alınan besin, besin kofulları içerisinde hidroliz edilmiştir.
III. Olayda lizozom organeli aktif görev almıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
7. Sindirim reaksiyonlarının amaçları arasında;
I. Besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek.
II. Solunum için monomer oluşturmak.
III. Canlının kendine özgü kompleks bileşikleri oluşturabilmek için yapı taşı sağlamak.
hangileri yer alır?
8. I. Safranın yağlar üzerine etkisi örnek verilebilir.
II. Besinler, kimyasal olarak değişime uğratılır.
III. Enzim etkinliğini artırır.
IV. Kimyasal sindirimi kolaylaştırır.
Yukarıda verilenlerden hangileri mekanik sindirim için doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Sindirim Sistemi #1