10. SınıfTYT

Otozomal ve Gonozomal Kalıtım #3

1. Renk körü olmayan anne ve babanın ilk çocukları renk körü olmuştur.
Buna göre, ilk çocuğun cinsiyeti ve ikinci çoğun renk körü erkek olma oranı nedir?
2. Aşağıda otozomal çekinik bir gen ile kalıtılan özelliğin bir ailedeki durumu gösterilmiştir.

Buna göre, X ile gösterilen bireyin bu özelliğe sahip erkek olma oranı nedir?
3. Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli gösterilmiştir.

Bu özelliğin kalıtımı;

I. Otozomal çekinik
II. Otozomal baskın
III. X kromozomunun homolog olmayan kısmında baskın genle taşınan
IV. X kromozomunun homolog olmayan kısmında çekinik genle taşınan
kalıtım çeşitlerinden hangileri ile gerçekleşmiş olabilir?

4. Aşağıdaki soyağacında X’in Y ile homolog olmayan bölümünde çekinik gen ile kalıtılan bir hastalığı gösteren bireyler koyu renkli gösterilmiştir. 

Buna göre,

I. 1 numaralı bireyin sağlıklı erkek çocukları olabilir.
II. 2 numaralı bireyde hastalık geni yoktur.
III. 3 numaralı birey hastalık genini sadece 1 numaralı bireyden alır.
IV. 4 numaralı bireyde hastalık geni yoktur.
yargılarından hangileri doğru değildir?
5. Renk körü bir baba ile renk körü olmayan bir annenin renk körü bir kız çocukları oluyor. Buna göre;
I. Anne taşıyıcıdır.
II. Babanın annesi renk körüdür.
III. Annenin annesi taşıyıcıdır.
ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?
6. Aşağıdaki soy ağacında X’in Y ile homoloğu olmayan bölgesinde çekinik olarak renk körlüğünün kalıtımı gösterilmiştir. Koyu renkli bireyler renk körüdür.

Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından homozigot genotipli olma ihtimali vardır?

7. Aşağıda otozomal çekinik bir gen ile kalıtılan özelliğin bir ailedeki durumu gösterilmiştir.

Buna göre, “?” ile gösterilen bireyin bu özelliğe sahip olma oranı nedir?
8.
Yukarıdaki soyağacına göre;

I. Anne her iki özellik bakımından taşıyıcıdır.
II. Baba her iki özellik bakımından homozigot olamaz.
III. 1 numaralı erkek çocuk hemofili genini annesinden, renk körlüğü genini babasından almıştır.
IV. İki numaralı erkek çocuk babasından bu özellikler ile ilgili gen almamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Otozomal ve Gonozomal Kalıtım #2