9. SınıfTYT

Hücre ve Organeller #3

1. Sentrozomlar ile ilgili olarak;
I. Bulunduğu hücrede mitotik evrede eşlenir.
II. Mitoz bölünme sırasında iğ ipliklerini sentezler.
III. Mikrotübül düzenleyici merkez olarak fonksiyon görürler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. Aşağıda bazı hücre oluşumları verilmiştir.
I. Mitokondri
II. Kloroplast
III. Peroksizom
IV. Sentrioller
Bu oluşumlardan hangileri hem ikiye bölünerek çoğalma hem de bir başka organelden dönüşebilme özelliklerine sahiptir?
3. Aşağıdaki yapılardan hangisinin, karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
4. Hücre zarındaki kanal proteinleri belirli molekül ve atomik iyonların zarı geçmek için tünel olarak kullandıkları, hidrofilik bir kanal olarak görev yaparlar. Örneğin alyuvar hücrelerimizin plazma zarındaki özgül bir taşıyıcı protein glukoz taşıyıcı olarak işlev görür. Bu “glukoz taşıyıcısı” glukozun yapısal izomeri olan fruktozun zardan geçişine izin vermez.
Yukarıdaki açıklamalarda hücre zarının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
5. Ökaryotik ve prokaryotik hücrelerin yapı ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Aşağıda verilen organeller, zarla kuşatılıp kuşatılmamalarına göre sınıflandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
7. Mitokondri organeli için;
I. İhtiyacı olan proteinlerin tamamını kendisi sentezler.
II. Metabolizmaları çok hızlı olan hücrelerde sayısı fazladır.
III. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilebilir.
IV. Yenileri çekirdekten köken alarak oluşturulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
8. Ökaryot bir hücrenin kısımları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde hata yapılmıştır?
9.
Yukarıdaki şekilde gösterilen organelin içinde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?
10.
Yukarıda gösterilen organel ile ilgili olarak;
I. Bir taraftan kaynaşan kesecikler nedeniyle zar kazanırken bir yandan da salgılanan granüller nedeniyle zar kaybederler.
II. Tüm ekzokrin (dış) ve endokrin (iç) salgılarda rolü vardır.
III. Burada yoğunlaştırılan hidrolitik enzimler bir zar ile kuşatılarak hücre sitoplazmasına verilir, bunlara lizozom denir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre ve Organeller #1