10. SınıfTYT

Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme ve Üreme Çeşitleri #2

1. Eşeysiz üreme tekniklerinin bahçecilik ve tarım sektörlerinde tercih edilme sebepleri arasında;
I. Kısa sürede fazla yeni bitki elde etme
II. Daha dirençli yeni bitkiler üretme
III. Özelliklerinin değişmeden korunması
gibi amaçların hangileri bulunur?
2. Aşağıda bakterilerdeki üreme şekli şematik olarak gösterilmiştir.

Şekilde gösterilen üreme şekliyle ilgili olarak;

I. Temeli mitoz olan bölünmeyle gerçekleşmiştir.
II. DNA eşlenmesi olmuştur.
III. Oluşan yeni bakterilerin adaptasyon yetenekleri artmıştır.
IV. Bir eşeysiz üreme çeşidi gerçekleşmiştir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?3. Hangi çeşidi olursa olsun üremenin amaçları arasında;
I. Neslin devamını sağlama
II. Canlılık özelliğini korumaya çalışma
III. Ata bireylerin kalıtsal özelliklerinin yeni bireylerde temsiledilmesini sağlama
açıklamalardan hangileri yoktur?
4. İki bitki parçasının, bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi tekniğine aşılama denir. Eklenen parçaya aşı; bitkinin alt kısmını ve kökünü meydana getiren bölüme ise anaç adı verilir. Üstün kaliteli üzüm üretmek için meyve kalitesi yüksek aşı, topraktaki hastalık etkenlerine dayanıklı anaca uygulanır.
Buna göre;
I. Toprak kökenli hastalıklarla mücadele
II. Zirai ilaçların kullanımını azaltarak çevreyi koruma
III. Standart pazarlanabilir ürün miktarını artırma,
IV. Anacın ıslah edilerek ürün kalitesini artırma
açıklamalarından hangileri aşılamanın amacı olamaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki vejetatif üreme çeşitlerinden birisi değildir?
6. Aşağıda paramesyumdaki konjugasyon olayı şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. İki paramesyumun her biri, birbirine eşit miktarda DNA verip almıştır.
II. Büyük çekirdekler küçük çekirdeklerden daha etkindir.
III. Büyük çekirdek, küçük çekirdeklerden köken alır.
IV. Bir üreme süreci değildir.
V. Daha dirençli olması beklenen paramesyumlar oluşmuştur.
yorumlarından hangileri doğrudur?
7. Aşağıda bal arılarındaki partenogenez şematik olarak gösterilmiştir.

Kraliçe arıda yumurtalar oluşurken, 16 tane tetrat sayılmıştır.
Buna göre, işçi arı ile erkek arının mitoz anafazında kaç tane kromozom sayılır?
8. Aşağıda mayoz bölünme sırasında görülen bazı olaylar verilmiştir.
I. Kromozom sayısı haploid durumdan diploide indirgenir.
II. Kardeş kromatidler birbirinden ayrılır.
III. Çift kromatitli kromozomlar kutuplara göç eder.
IV. Çekirdekçik tekrar oluşur.
Bunlardan hangileri mayoz I’e özgü olarak gerçekleşir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme ve Üreme Çeşitleri #1