9. SınıfTYT

Hücre ve Organeller #1

1. Hücre organellerinin işlevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
2. Aşağıda hücre zarındaki karbonhidratların bulunma şekilleri gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Zar karbonhidratları proteinle birleşerek glikoprotein, lipitlerle birleşerek glikolipit şeklinde glikokaliks tabakasını oluşturur.
II. Glikokaliks tabakası diğer hücrelerle iletişim kurabilen hücrenin, yüzeyindeki tanınma bölgelerini oluşturur.
III. Hücreler diğer hücreleri, plazma zarının yüzeyi üzerinde bulunan ve genellikle karbonhidrat içeren moleküllere
bağlanarak tanır.
IV. İnsanlardaki dört farklı kan grubu, alyuvarların yüzeyindeki glikoproteinlerin karbohidrat kısımlarının farklılığından
kaynaklanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Lizozom organeli ile ilgili;
I. Golgi aygıtı tarafından oluşturulabilen keseciklerdir.
II. Hücre içi sindirim enzimlerini sentezler.
III. Hücrede yıpranmış yapıları sindirirler.
IV. Hücre içinde bakteri gibi istenmeyen maddeleri sindirirler.
V. Hücre içine alınan monomerleri bir alt birimlerine parçalar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Peroksizomlarla ilgili olarak,
I. Oksijeni hem kullanan hem de oluşturabilen bir organeldir.
II. Taşıdığı katalaz enzimi ile hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar.
III. Bazıları oksijen kullanarak yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür.
IV. Mitokondri ve kloroplastlara benzer şekilde, bölünerek çoğalabilirler.
V. Bitkilerde rastlanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5. Hücresel yapılarda meydana gelen bozukluklar çeşitli kalıtsal hastalıklara yol açabilir.
Buna göre;
I. Tay-Sachs hastalığı lizozomların görevlerini yapamaması sonucu ortaya çıkar.
II. Kistik fibroz hücre dışına fazla miktarda klor iyonunun atılması sonucunda meydana gelir.
III. Genellikle çekirdek DNA’sındaki mutasyonlar sebebiyle insanlarda LHON sendromu görülebilir.
ifadelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?
6. Hücre organelleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7. Mitokondri etkinliği artan bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez?
8. Lizozomlar yıkım tepkimelerinin yeridir. Bir adet çift tabakalı zarla çevrik yuvarlak keseciklerdir.
Lizozomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir