10. SınıfTYT

Hücre Döngüsü ve Evreleri #2

1. Aşağıda ökaryotik bir hücredeki döngü, şematik olarak gösterilmiştir.

Hücre döngüsü ile ilgili olarak; 
I. Mitotik evre, hem mitozu hem de sitokinezi kapsar. 
II. Mitotik evreyi, çok daha uzun süren interfaz izler. 
III. Mitoz ile özdeş iki çekirdekli bir hücre oluşur. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
2. Aşağıda normal bir memeli hücresi ile yapılan çalışmalar ve sonuçları gösterilmiştir.

Bu çalışmaya göre;
I. Hücrelerin, bölünebilmek için bulunduğu yüzeye tutunma ihtiyacı vardır.
II. Kültür ortamında belli bir yoğunluğa ulaşan hücrelerde, bölünme durur.
III. Kültür ortamındaki hücreler normal şartlar altında sürekli bölünebilirler.
IV. Hücre tabakasındaki bir kısım hücre uzaklaştırılırsa açık kalan kısmın kenarındaki hücreler yeniden bölünmeye başlayarak bu açık alan doldurulur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
3. Bölünme özelliğine sahip bir hücrenin interfazında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. 
I. Mitokondri sayısının artması 
II. Enzim sentezinin hızlanması 
III. Protein kaynaklarını artırması 
IV. Sentrozom eşlenmesi 
V. DNA sentezi (eşlenmesi) 
olaylarından hangisi, bir hücrenin çoğalabilmesi bakımından en büyük öneme sahiptir? 
4. Embriyonik hücreler hariç, bir hücrenin bölünebilmesi için gerekli temel şart, belli bir büyüklüğe ulaşmasıdır.
Hücre büyümesi ile birlikte;
I. Hücrede yüzey/hacim oranı azalır.
II. Hücrede sitoplazma/çekirdek oranı artar.
III. Çekirdeğin hücreye hakimiyeti artar.
IV. Madde alışverişi zorlaşır.
ifadelerinden hangileri söylenemez?
5. Biyoloji öğretmeni, derse başlamadan önce öğrencilerinden hücre döngüsü konusunda öğrendiklerini birer ikişer cümle ile sınıfla paylaşmalarını istemiştir.
Bunun üzerine söz alan bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir.
-Zeynep: Mitoz, çekirdek içindeki genetik maddenin bölünmesi demektir. Bu olayın hemen arkasından sitoplazma bölünmesi geçekleşebilir.
-Ahmet: Mitozda, çekirdek ve onun kopyalanmış olan kromozomları, eşit olarak dağılarak iki kardeş çekirdek meydana getirir.
-Ayşe: Hücre döngüsünün kontrolden çıkması, kanser oluşumunda temel rol oynar.
-Sıla: Mitotik iğ iplikleri, hücre iskeletinin mikroflamentlerinin kısmen çözülmesiyle ortaya çıkan materyal, kullanılarak oluşturulur.
-Recep: Sentrozomun merkezinde bir çift sentriyol bulunur; ancak sentriyoller, hücre bölünmesi için zorunlu olmayan yapılardır. Bitki hücrelerinde sentriyol bulunmadığı halde, mitotik iğ iplikleri oluşur.
Buna göre hangi öğrencinin ifadesinde bir yanlışlık tespit edilebilir.
6. Aşağıda hücre döngüsü aşamaları şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. 2, hücrenin asli görevini yaparken büyüdüğü evredir.
II. 1,3,4, ve 5, karyokinez evrelerine aittir.
III. 5, iki özdeş hücrenin oluştuğu telofazdır.
IV. 4, DNA’nın iki katına çıktığı evreyi gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre Döngüsü ve Evreleri #1