10. SınıfTYT

Eşeysiz Üreme #2

1. Eşeysiz üreme ile ilgili olarak;
I. Tek bir ata birey vardır.
II. Bütün canlılarda temeli mitoz bölünmeye dayanır.
III. Adaptasyon yeteneği güçlü yeni bireyler oluşturur.
IV. Kısa sürede çok sayıda birey oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
2. Aşağıda hidralardaki tomurcuklanma gösterilmiştir.

Hidraların tomurcuklanmaları sürecinde;
I. Hücre bölünmesi
II. Hücre farklılaşması
III. Döllenme
olaylarından hangileri görülür?

3. Aşağıda bir K amipinin bölünerek L ve M amiplerini oluşturduğu gösterilmiştir.

Buna göre şekilde gösterilen L ve M amipleri ile ilgili olarak;
I. Organel sayıları
II. Hücrelerindeki DNA miktarları
III. Sitoplazma miktarları
IV. Gen dizilimleri
gibi özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı olması beklenir? (Mutasyon gerçekleşmemiştir)

4. Eşeysiz üremenin canlılara sağladığı avantajlar olduğu gibi dezavantajları da vardır.
Buna göre;
I. İstenilen üstün nitelikli özelliklerin korunması
II. Özel hücreler ve çok fazla enerji gerektirmemesi
III. Birey sayısının hızlı artması
IV. Uyum yetenekleri sınırlı bireylerin oluşması
durumlarından hangileri eşeysiz üremenin canlılara sağladığı avantajlar olduğu söylenebilir?
5. Aşağıda bal arılarındaki üreme gösterilmiştir.

Buna göre, I, II, III, IV ve V ile gösterilen olayların hangilerinde mitoz bölünme olayı gerçekleşir?
6. Aşağıda bazı bitkilerin çoğaltılması için kullanılan bir yöntem şematik olarak gösterilmiştir.

Bu yöntem ile ilgili;
I. Ortam şartlarına daha dirençli bitkiler elde etmek için uygulanır.
II. Doğal yollarla üremesi zor olan bitkileri çoğaltmak için kullanılır.
III. Ticari öneme sahip bitkileri çoğaltmak için kullanılır.
IV. Tür içi çeşitliliği artırmak için kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

7. Bal arılarındaki gamet oluşumu şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. DNA eşlenmesi
II. Çift kromatitli kromozomların kutuplara çekilmesi
III. Kalıtsal çeşitlilik oluşması
IV. Sentromer ayrılması
olaylarından hangileri yumurta ve sperm oluşumunda ortak olarak gerçekleşir?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Eşeysiz Üreme #1