9. SınıfTYT

Canlıların Ortak Özellikleri #3

1. İnsan vücudunda yer alan tüm canlı hücreler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiriyor olmayabilir?
2. I. Düzene sahip olma
II. Düzenleme yapabilme
III. Büyüme ve gelişme
IV. Çevreye tepki verebilme
V. Maddeden oluşma
Yukarıdakilerden hangisinin canlılarla cansız varlıklar arasında ortak olduğu söylenebilir?
3. Aşağıda canlıların gerçekleştirdiği bazı olaylar verilmiştir.
I. Ototrof beslenme
II. Yapım-yıkım tepkimelerini gerçekleştirme
III. Fermentasyon ile ATP üretme
IV. Eşeysiz üreme
Yukarıdakilerin hangileri sadece bazı canlılar tarafından gerçekleştirilebilir?
4. Aşağıda canlılarda ortak olarak görülen bazı özelliklerin tanımları verilmiştir.
  • Canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir.
  • Vücut işlevlerinin dengeli durumudur.
  • DNA’nın nükleotit dizisinde meydana gelen değişiklik.
  • Organik moleküllere bir fosfat grubunun eklenmesi.
Aşağıdakilerden hangisinin bu tanımlarda karşılığı yoktur?
5. Aşağıda canlılarda enerji üretim süreçleri verilmiştir.
  • Oksijenli solunum
  • Oksijensiz solunum
  • Etil alkol fermentasyonu
  • Laktik asit fermentasyonu
Bu süreçlerin hepsi için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
6. Aşağıda verilen özelliklerin hangisine sahip bir hücreli bir organizma örneği yoktur?
7. Canlılarda gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Çekirdekte mRNA sentezi
II. Boşaltım sistemiyle su ve iyon dengesinin sağlanması
III. Sitoplazmada ATP sentezlenmesi
IV. Hücre zarı üzerinden madde alışverişi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir?
8. Aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir?
9.

Beş arkadaş birlikte konu tekrarı yaparken bir oyun oynamaya karar verirler. Bu oyunda sırası ile herkes biyoloji ile ilgili bir genelleme yapacaktır. Yanlış genelleme yapan ise oyunu kaybedip verilen arada meyve ısmarlayacaktır.
Oyun esnasında yapılan genellemeler aşağıda verilmiştir.


Sizce oyunu kim kaybetmiştir?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Canlıların Ortak Özellikleri #2