12. SınıfAYT

Genetik Şifre ve Protein Sentezi #2

1. Aşağıda santral dogma olayı şematize edilmiştir.

Buna göre;
I. Bir gen doğrudan bir proteini yapmaz.
II. DNA ve protein sentezi arasındaki köprü, RNA’dır.
III. Genetik bilgi genellikle DNA’dan RNA’ya ve oradan da proteine aktarılır.
IV. Protein sentezi, replikasyon olayı ile başlar.
yorumlarından hangileri doğrudur?
 
2. Kalıp DNA üzerindeki baz dizisi 3’-GCC-5’ şeklindedir.
Bu zincirin kullanıldığı bir protein sentezi sırasında görev yapacak mRNA ve tRNA’nın baz dizi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3. Aşağıda bir bakteri hücresi ve ökaryot bir hücredeki protein sentezi şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre bakteri hücresi ile ökaryot hücredeki protein sentezi sürecinde;
I. mRNA’nın translasyon öncesi işlenerek olgulaştırılması
II. Translasyonun gerçekleştiği hücre bölümü
III. Transkripsiyonun geçekleştiği hücre bölümü
IV. Translayon ile polipeptit zincirinin uzaması
hangileri ortak olarak görülür?
4.
Normalde yukarıdaki metabolik yolu gerçekleştirebilen X, Y ve Z bakteri suşlarının mutasyona uğradıktan sonra N maddesini üretemediği gözlenmiştir. Bu bakteri suşlarının besi ortamına eklenen maddelere göre gelişim durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. (+ işareti belirtilen madde eklendiğinde üreme olduğunu, 0 ise üreme olmadığını gösteriyor) 

Buna göre X, Y ve Z bakteri suşlarında hangi enzimlerin sentezinde sorun olduğu söylenebilir? 

5. Protein sentezinde amino asitlerle ilgili olarak;
I. DNA’da → 61 kodon bulunur.
II. mRNA’da → 61 kodon bulunur.
III. tRNA’da → 61 antikodon bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
6. Genetik şifre ve protein sentezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7. Ökaryot hücrelerdeki ribozomlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Genetik Şifre ve Protein Sentezi #3