10. SınıfTYT

Mendel Genetiği (Kalıtım Bilimi) #1

1. Mendel’in çalışma yapmak için bezelyeleri seçmesinin olası nedenleri dikkate alındığında hangisi söylenemez?
2. MmNn x Mmnn genotipli iki birey çaprazlanıyor.
a. Sonuçta kaç çeşit genotip oluşur?
b. Sonuçta kaç çeşit fenotip oluşur?
Sorunun doğru cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir. (Genler bağımsızdır)
3. Aşağıda bezelyeler ile bir çaprazlama örneği gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Tek karakter bakımından farklı iki arı dölün çaprazlanması gösterilmiştir.
II. I ile gösterilen olay Mendel’in ayrılma ilkesidir.
III. II ile gösterilen olayda Mendel’in benzerlik ilkesi gerçekleşmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
4. Aşağıdaki tabloda verilen genetik kavramlar/ tanımları eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir.
5. Kalıtım bilimi ile ilgili olarak;
I. Fenotipleri benzer olan canlıların genotipleri farklı olabilir.
II. Bir bireyde çok alellilik gösteren özelliklerin ikiden fazla geni de bulunur.
III. Bir canlı türünde en az görülen özellikler her zaman çekinik gen ile kalıtılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. MmNn x Mmnn çaprazlaması sonucunda oluşacak yavruların fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(M geni m genine, N geni n genine tam baskındır. Genler bağımsızdır.)
7. AaBbCcdd genotipinde B ve C genleri bağlıdır.
Buna göre bu genotipe sahip canlının kromozom sayısı ve krossing oversız oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı hangisinde doğru verilmiştir?

8. -Bireyler arasında çeşitlilik gösteren kalıtılabilir özelliklerdir.
– Bir organizmanın gözlemlenebillr özellikleridir.
– Heterozigotta fenotip üzerine etkisi olmayan gendir.
– Bir karakter için farklı yönde etkili alel genleri taşıyan bireylerdir.
Yukarıda bazı genetik kavramların açıklamaları verilmiştir. Aşağıda bu açıklamalardan hangisinin karşılığı yoktur?
9. AbcD fenotipli bir bireyin genotipini belirlemek için,
I. abCd
II. AbcD
III. aBCd
IV. ABCD
fenotipli bireylerden hangileri bu bireyle çaprazlandığında genotipi kesinlikle belirlenebilir?

10. Aşağıda bazı çaprazlama örnekleri verilmiştir.
I. Aa x aa
II. Bb x Bb
III. AABb x aaBb
IV. AaBb x AaBb
Bunlardan hangileri monohibrit çaprazlama örneğidir?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir