10. SınıfTYT

Mitoz ve Mayoz Bölünme #4

1. Mayoz bölünme ile ilgili olarak;
I. Eşeyli üremeye bir ön hazırlıktır.
II. İki çekirdek bölünmesinden oluşur.
III. DNA eşlenmesi sadece bir kez gerçekleşir.
IV. Ürünleri, genetik olarak birbirinden ve atasal hücreninkinden farklıdır.
V. Her mayozda görülen krossing over, mayoz bölünmenin ürünleri arasında genetik ç:eşitliliğin oluşmasının bir nedenidir.
ifadelerinden hangisi söylenemez?
2. Aşağıda mitoz ve mayoz bölünmenin bazı evreleri verilmiştir.
I. Metafaz
II. Metafaz II
III. Profaz I
IV. Anafaz II
Bir hücrede bu evrelerin hangilerinde homolog kromozom çiftleri bulunur?
3. Sitokinez ile ilgili olarak;
I. Çekirdek bölünmesidir.
II. Mitozu takip eder.
III. Hayvan hücrelerinde, hücre plağı oluşur.
IV. Bitki hücrelerinde, hücre zarında boğumlanma ortaya çıkar.
hangileri doğrudur?
4. Mayoz bölünmede görülen;
I. Krossing over
II. Rekombinant kromatitlerin oluşması
III. Sinapsis
IV. Kromozomların bağımsız dağılması
gibi olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5. Aşağıda bir mayoz sürecindeki hücrede görülen bazı durumlar verilmiştir.
I. Sentrozomların ikinci defa eşlenmesi
II. Sinaps oluşması
III. 2n kromozomlu çift çekirdekli bir hücrenin oluşması
IV. n kromozomlu çift çekirdekli iki hücrenin oluşması
V. Ana hücre ile aynı sayıda fakat tek kromatitli kromozom taşıyan iki hücrenin oluşması
Bunların ortaya çıkma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
6.

Aşağıda 2n=4 kromozomlu bir ana üreme hücresinin bazı mayoz evreleri gösterilmiştir.
Gerçekleşme sırasına konulduğunda hangisi ilk sırada yer alır?

7. I. Homolog kromozom çiftlerinin bir araya gelmesi
II. Mikrotübüllerin kısalması ile kardeş kromatitlerin aynı kutba çekilmesi
III. Çekirdekçiğin önce kaybolup tekrar görünür hal alması
IV. İki çekirdek bölünmesine karşın, bir DNA eşlenmesinin gerçekleşmesi
Olaylarından hangileri sadece mayoz bölünme sürecinde görülür?
8. Kanser ile ilgili olarak;
I. Kanser hücreleri hücre döngüsünü düzenleyen sinyalleri dinlemezler.
II. Kültürde üreyen kanser hücreleri, büyüme faktörleri tükendiğinde bölünmeyi de durdururlar.
III. İyi-huylu tümörlerin birçoğu önemli sorunlara neden olmazlar ve ameliyatla tümüyle çıkarılabilirler.
IV. Kanser hücrelerinin başlangıç bölgesi dışına yayılmalarına metastaz denir.
Hangileri doğrudur?
9. Hücre döngüsü ile ilgili;
I. Hücre döngüsü bir hücrenin hayatının başlangıcından yavru hücrelere bölünmesine kadar gerçekleşen sıralı olaylar dizisidir.
II. Bölünmeler arasında hücreler interfazdadır.
III. Mitoz ve sitokinez hücre döngüsünün mitotik (M) evresini oluşturur.
IV. Her hücre, hücre döngüsü sürecindeki temel olayları gerçekleştirebilir.
yargılardan hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Mitoz ve Mayoz Bölünme #1