1. Fotosentez, özümleme ya da asimilasyon, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne Fotosentetik organizmalar denir.
Aşağıdaki canlı grupların hangisinde Fotosentetik bir organizma örneği yoktur?
2. Fotosentetik bir organizma;
I. Işık enerjisinden yararlanarak inorganik bileşikler üretebilir.
II. Havanın CO2’sini indirgeyerek organik besinlerini sentezler.
III. Güneşin ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?
3. Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için;
I. Doğal ışık kaynağı,
II. Klorofil,
III. Canlı organizma
IV. Kloroplast
hangilerinin bulunması zorunludur?
4. Fotosentez sırasında;
I. CO2
II.H2O
III. Enzim
IV. Klorofil
V. Madensel Tuzlar
hangileri harcanmaz?
5. Bir bitkide;
I. Palizat Parankiması
II. Sünger Parankiması
III. Stoma hücreleri
IV. Epidermis hücreleri
gibi hücrelerin hangilerinde fotosentez gerçekleşmiyor olabilir?
6. Fotosentezin Calvin döngüsüyle ilgili olarak;
I. Kloroplastların stroma kısmında gerçekleşir.
II. ATP ve NADPH’deki kimyasal enerjiyi C02’in indirgenmesinde kullanılır.
III. Engellenmesi, aynı zamanda ışık reaksiyonlarını da engeller.
IV. Tek başına CO2’den şeker üretimi yapamaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7. Fotosentez ve evreleri ile ilgili olarak;
I. Fotosentezde, su yükseltgenip, CO2 indirgenir.
II. Fotosentezde oluşan O2, sudan oluşur.
III. Fotosentez yeşil bitkilerin solunumudur.
IV. Calvin döngüsü fotosentez ve solunumu birbirine bağlar.
hangileri söylenebilir?
8. Aşağıda elektromanyetik spektrum gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Beyaz ışık, görünür ışığın bütün dalga boylarının bir karışımıdır.
II. Kırmızı ışığın bir fotonundaki enerji miktarı mor ışığınkinden fazladır.
III. Yaklaşık 380 nm ila 750 nm dalga boyu aralığı ışığın yaşam için en önemli bölümünü oluşturur.
IV. Görünür dalga boyunda olanların fotonlarındaki enerji fotosentezde kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Fotosentez #1