11. SınıfAYT

Komünite Ekolojisi #2

1. Bir komünite içerisinde, tür etkileşimleri her iki türe de zararlı, her iki türe de faydalı ya da bir popülasyona zararlı ancak diğerine yararlı olabilir.
Buna göre;
I. Avcılık
II. Parazitlik
III. Rekabet
IV. Herbivorluk
V. Kommensalizm
gibi etkileşimlerden hangisi her iki tür için de zararlıdır?
2. Bir karınca türü akasya ağaçları içinde yaşamaktadır. Bunlar sadece ağacın nektar ve yapraklarını kullanmakla kalmayıp, yuvalarını yapmak için gövde ve sapları da oyarlar. Karıncalar, akasyaları bitki yiyen böceklerden nispeten korur, otlayan memelilere saldırmak ve kovmak için bir araya toplanırlar. Ayrıca sarılıcı bitkilerin zarar vermelerini önler ve konakçılarına gölge yapan komşu ağaçların yapraklarını döker.
Buna göre, akasya ağacı ile karıncalar arasındaki etkileşim şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
3. Bir komüniteyi oluşturan farklı canlılar arasında çeşitli etkileşim tipleri vardır. Bu etkileşim tiplerini pozitif, negatif ve nötür etkileşim olarak ifade edilebilir.
Buna göre aşağıdaki etkileşim örneklerinden hangisinde pozitif ve nötr etkileşim birlikte görülmektedir?
4. Süksesyon, komünitelerin sıra ile birbirini izlemesi olayıdır. Zamanla, belirli bir alandaki, baskın türlerin diğer türlerle yer değiştirmesini kapsar.
Buna göre;
I. Fiziki coğrafya değişiklikleri
II. Habitat değişimi
III. Volkanik patlamalar
IV Doğal afetler
gibi durumlardan hangileri süksesyona neden olabilir?
5. Komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitlilik ile ilgili;
I. Karasal ekosistemlerde enlem ile ilişkilidir.
II. Sucul ekosistemlerde suyun derinliği ve suyun kirliliği belirleyicidir.
III. Ekvator kuşağından kutuplara doğru gidildikçe tür çeşitliği artar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
6. Süksesyon sürecinde;
I. Tür kompozisyonu sürekli olarak değişir; ancak değişiklik genellikle ilk evrelerde, sonraki evrelere göre daha hızlıdır.
II. Temsil edilen türlerin toplam sayısı başlangıçta yavaş sonra daha hızlı artar.
III. Süreçte komünitedeki bitkilerin yüksekliği ve kütlesi artar.
IV. Besin ağları daha karmaşık hale gelir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
7. Canlılar arasında görülen;
I. Mutualizm
II. Kommensalizm
III. Rekabet
IV. Parazitlik
etkileşimlerinden hangilerinde, canlılardan en az biri fayda sağlar?
8. Bitkisel parazitlerin, yarı parazit ve tam parazit olmak üzere iki çeşidi vardır.
I. Kök sisteminin olmaması
II. Fotosentez yapma
III. Emeçlerin gelişmiş olması
IV. Konak canlının ksileminden inorganik maddeleri alma
gibi özelliklerden hangileri yarı ve tam parazit bitkilerde ortaktır?
9.  Mantar ile yeşil algin mutualist yaşamı ile oluşan liken birliği aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Bu ortaklık bir şekilde bozulursa mantar ile algin birey sayılarındaki değişim aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilmiştir?

Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Komünite Ekolojisi #1