11. SınıfAYT

Sinir Sistemi #1

1. Sinir sisteminin asıl amacı nedir?
2. Aksonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
3. Aksonların üzerinde miyelin kılıf oluşumundan;
I. Oligodendrositler
II. Schwann hücreleri
III. Mikroglia hücreleri
gibi glialardan hangileri sorumludur?
4. Çevresel sinir sisteminde;
I. Schwann hücreleri
II. Astrositler
III. Oligodentrositler
gibi hücrelerden hangileri bulunur?
5. Na+-K+ Pompası ile ilgili;
I. Taşıyıcı zar proteinleri, ATP’yi ADP’ye hidrolize edebilen enzimatik özellik gösterirler.
II. 3 Na iyonunu hücre içinden dışına taşırken, 2 K iyonunu hücre dışından içine taşır.
III. Pompanın çalışması hücre içindeki pozitif yüklerin azalmasına neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Bazı hücresel oluşumlar aşağıda verilmiştir.
I. Aksolemma
II. Nisll cisimcikleri
III. Sarkoplazma
IV. Nöroplazma
Bu oluşumlardan hangileri sinir hücresine özgüdür?
7. Bir molekülün nörotransmitter olabilmesi için;
I. Nöronda sentezlenmeli veya nöronda bulunmalı
II. Nöron uyarıldığında salınmalı ve hedefte bir yanıt oluşturmalı
III. Molekülün deneysel ortamda hedef üzerine uygulanması ile aynı yanıt elde edilmeli
IV. İşlevini yerine getirdikten sonra bulunduğu yerde uzun süre kalabilmeli
koşullarından hangilerini sağlamalıdır?
8. Bir impulsun alınması ile değerlendirme sürecinden sonra gerekli tepkinin verilmesi şeklinde sonuçlanan olaylarda görevli yapılar aşağıda verilmiştir.
I. Efektör (tepki) organ
II. Ara nöron
III. Duyu nöronu
IV. Motor nöronu
V. Reseptör (duyu) organ
bu yapıların görev yapma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
9. Botoks uygulaması, kas kasılmalarını engelleyerek yüzde çizgi oluşumunun önüne geçilmiş olur.
Bu sonucun ortaya çıkmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
10. Bir nöronda;
I. DNA eşlenmesi
II. ATP tüketimi
III. Ekzositoz,
olaylarından hangileri görülmez?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir