12. SınıfAYT

Oksijenli Solunum #1 Hücresel Solunum #1

1. Aşağıda bazı enerji dönüşümleri gösterilmiştir.

Numaralarla gösterilenlerden hangileri ekzergoniktir?
2.

Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak;
I. ATP’nin hidrolizidir.
II. ADP ve inorganik fosfat oluşur.
III. Ekzergonik tepkime örneğidir.
IV. Dehidrasyon olaylarında kesinlikle geçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda glikoliz olayı şematize edilmiştir.

Glikoliz olayı ile ilgili olarak;
I. Fosforilasyon önce defosforilasyon sonra gerçekleşir.
II. Glikozun iki piruvata yıkım tepkimesidir.
III. Gerçekleşmesi için bir organele ihtiyaç duymaz.
hangileri söylenebilir?
4. Aerobik solunum ile ilgili olarak;
I. Görüldüğü canlıların hepsinde glikoliz, sitozolda gerçekleşir.
II. Prokaryotlarda piruvat oksidasyonu plazma zarında gerçekleşir.
III. Substrat düzeyinde fosforilasyon glikoliz ile birlikte krebs döngüsünde de görülür.
IV. ETS evresinde önce defosforilasyon sonra oksidatif fosforilasyon gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5. Hücresel solunum sırasında elektronların çoğunun;
I. ETS
II. Glukoz
III. NADH
IV. Oksijen
gibi moleküler ve sistemden geçiş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
6. Oksijenli solunum evreleri ile ilgili olarak;
I. Oksijenli solunum, glikoliz ile başlamak zorundadır.
II. Piruvatın oksidayonu glikoliz ve krebs çemberini birbirine bağlar.
III. Krebsin sonuna kadar glukoz başına NET 4 ATP üretilir.
IV. ETS’de en son oksijenin oksidasyonu gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7. Aşağıdakilerden hangisi, ökaryot bir hücrede glukozdan enerji sağlamak gerçekleşen reaksiyonlar sırasında, ortamda oksijen bulunduğunu gösterir?
8. Aşağıda mitokondri şematize edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir