12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #1

1. Bitkilerin;
I. Kök
II. Yaprak
III. Sürgünler
IV. Çiçek
V. Meyve
gibi kısımların hangilerinde sınırsız büyüme gerçekleşir?
2. Bitkilerde oksin hormonunun etkisi ile ilgili olarak;
I. Fototropizmaya aracılık eder.
II. Apikal dominansiyi engeller.
III. Köklenmenin başlamasında da rol oynar.
IV. Yaşlı yaprakların gövdeden ayrılmasına neden olur.
V. Hücre genişlemesini düzenler.
hangileri söylenebilir?
3. Bir bitkide, gövde asli görevlerinden farklı görevler üstlenmek için değişikliğe uğramış ise, buna gövde metamorfozu denir.
Buna göre;
I. Patates
II. Pırasa
III. Çilek
gibi bitkilerin hangilerinde değişikliğe uğramış gövde vardır?
4. Bitkilerde;
I. Sınırsız büyümeyi
II. Primer büyümeyi
III. Sekonder büyümeyi
sağlayan doku çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


5. Kök enine kesitinde endodermisin iç kısmında yer alan periskl;
I. Yanal (lateral) kökleri oluşturan dokudur.
II. Sekonder büyümeye katkı yapar.
III. Bazı iyonları ksilem hücrelerine taşır.
görevlerinden hangilerini yapar?
6. Aşağıda verilen fıçıda, her bir tahta bir elementi veya fotosentezde gerekli maddeleri simgelemektedir. Bu fıçıyı oluşturan tahtaların uzun olması, ilgili elementin çok olduğunu; tahtanın kısa olması ise ilgili elementin az olduğunu gösterir.

Bu görsel ile ilgili olarak;
I. Minimum yasasını göstermektedir.
II. Bitki azottan yararlandığı ölçüde diğer minerallerden de yararlanabilir.
III. Bitki büyümesini sınırlandıran Ca ve P elementleridir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
7. Aşağıda bitkilerdeki iletim dokunun bazı özellikleri verilmiştir.
I. Kökten yapraklara kadar uzanır.
II. Vasküler (damar) kambiyum tarafından oluşturulurlar.
III. Gövde kalınlaşmasına katılırlar.
IV. Pasif taşıma kuralları etkilidir.
Verilen özelliklerden hangileri ksilem ve floem için ortaktır?
8. Yaprakta fotosentez ürünlerinin köklere kadar taşınması sürecinde,
I. Floeme kaynak hücreden şeker yüklenmesi
II. Floemdeki şekerlerin havuz hücreye verilmesi
III. Floem hücrelerinin osmozla su alması
IV. Suyun floemden çıkarak ksileme dönmesi
V. Floemde osmotik basıncın artması
olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde verilmiştir?
9. Çiçekli bitkilerle ilgili olarak;
I. Çenekler
II. Endosperm
III. Tohum kabuğu
IV. Yumurtalık zarı
yapılarından hangileri ana bitki ile aynı kalıtsal yapıdadır?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir