9. SınıfTYT

Hücre Karma Testler #2

1. Aşağıda hücre içerisinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Yan ürün olarak hidrojen peroksit (H2O2) oluşturma
II. Hasarlı organelleri yeniden kullanılmak üzere parçalama
III. Proteinlerin, proteinler üzerindeki karbonhidratların ve fosfolipitlerin yeniden düzenlenmesi
IV. Ca2+ depolanması
Bu olayları gerçekleştiren hücre organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
(ER: Endoplazmik retikulum)

 

I 

II 

III 

IV 

A) 

Lizozom 

Lizozom 

ER 

Golgi 

B) 

Peroksizom 

Lizozom 

Golgi  

ER 

C) 

Mitokondri 

Lizozom  

Golgi 

ER 

D) 

Lizozom 

Peroksizom 

ER 

Koful 

E) 

Peroksizom 

Lizozom  

ER 

Golgi 

2. Aşağıda hücresel yapılar ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir.
I. Yüzey alanının hacme oranı, hücre büyüklüğünü ve biçimini etkileyen önemli bir parametredir.
II. Kloroplastlar sadece fotosentetik ökaryotların hücrelerinde bulunur.
III. Lizozomlardaki sindirim enzimleri ve hücre iskeletinin proteinleri ribozomlar üzerinde yapılır.
IV. Hücre iskeleti, lizozomlar ve hücre zarı, fagositozda işlev gören hücre elemanları arasındadır.
V. Kristalar mitokondri iç zarının yüzey alanını artırarak fermentasyon ile ATP üretim kapasitesini yükseltir.
Bu açıklamalardan hangisi doğru değildir?
3. Mitokondri ve kloroplast organelleri;
I. Enerjiyi hücrenin iş yapması için kullanabileceği formlara dönüştürme
II. Faaliyeti ile hücre pH’sını değiştirme
III. Bulunduğu hücrenin ozmotik basıncını düşürme
IV. Hücre iskeletindeki yolları izleyerek hareket edebilme
durumlarından hangilerini ortak olarak gösterirler?
4. Koful organeli ile ilgili olarak;
I. Hücrenin iç zar sisteminin bir parçasıdır.
II. Tuzlu sularda yaşayan çoğu ökaryotik bir hücrelilerde fazla suyun atılmasını sağlayan kontraktil kofulları bulunur.
III. Bazı bitki kofulları, içerdikleri farklı pigmentlerle böcekleri çiçeklere çekerek tozlaşmaya katkı sağlar.
IV. Besin kofulu fagositoz ile oluşur.
hangileri söylenebilir?
5. Aşağıdaki taşıma şekillerinden hangisini gerçekleştiren hücre hem canlı hem de ökaryotik bir hücredir?
6. İç zar sistemi, ökaryotik hücrelerin sitoplazmasını işlevsel bölmelere ayıran organel ağıdır.
Buna göre;
I. Plazma zarı
II. Mitokondri
III. Koful
IV. Golgi
gibi hücre içi oluşumlarının hangileri iç zar sisteminin bir parçası değildir?
7. Hücre içi oluşumlarından ribozomlarla ilgili;
I. Ribozomal RNA ve proteinlerden oluşur.
II. Sitoplazmada serbest olarak, granüllü ER ve çekirdek dış zarı üzerinde tutunmuş olarak bağlı bulunurlar.
III. Sentezlediği proteinler hücreye özgü olduğu için ribozomlar da bulunduğu hücreye özgü yapıdadır.
IV. Sitoplazma içerisinde görev yapacak proteinlerin çoğu bağlı ribozomlarda sentezlenirler.
yargılarından hangileri doğru değildir?
8. Mitokondri ve kloroplast organelleri ile ilgili olarak;
I. Mitokondriler fotofosforilasyon ile kloroplastlar ise oksidatif fosforilasyon ile ATP üretirler.
II. Her ikisinde de üretilen ATP sitoplazmadaki ribozomlarda protein sentezi için kullanılabilir.
III. Her ikisi de çoklu zar katmanlarına sahiptirler.
IV. Her ikisi de temel işlevleri için gerekli enzimlerin bulunduğu geniş bir iç zar yüzeyine sahiptirler.
V. Mitokondri kendini eşlerken, kloroplast ER’den köken alabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
9. Granüllü endoplazmik retikulum ile düz endoplazmik reikulum için;
I. Üzerinde ribozomların bağlı bulunması
II. Fosfolipid üretimi
III. Kalsiyum iyonu depolama
IV. Hücre için zararlı olan toksik maddeleri temizleme
gibi işlev ve özelliklerden hangileri ortaktır?
10. Bölünme yeteneği olmayan ökaryot bir hücrenin sitoplazması ile ilgili;
I. DNA bulunur.
II. Sıvı kısmına sitozol denilir.
III. İçinde fosforilasyon gerçekleşebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre Karma Testler #1