9. SınıfTYT

Hücre ve Organeller #2

1. Hücre zarının temel yapısı fosfolipidlerden oluşmakla birlikte, özgül işlevlerinin birçoğu proteinler tarafından belirlenir. Farklı hücre tipleri farklı zar proteinlerine sahiptir ve hücre içindeki çeşitli zarların her biri kendine özgü protein tiplerine sahiptir.
Hücre zarı proteinleri;
I. Madde taşıma,
II. Enzimatik aktivite gösterme
III. Sinyal iletimi (reseptör)
IV. ATP üretimi
V. Hücreleri birbirine bağlama
gibi işlevlerden hangilerine sahiptir?
2. Bitki hücrelerinin kloroplastları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
3. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip hücrenin kesinlikle prokaryot hücre yapısında olduğunu söylemek için tek başına yeterlidir?
4. Hücre zarının yapısı ve kısımları aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre hücre zarı ile ilgili olarak;
I. Zardaki karbohidrat grubu bağlantıları zarın dış kısmında yer alır.
II. Zardaki protein molekülleri lipit tabakalarının arasına gömülüdür ya da yüzeyinde bulunur.
III. Zarın lipit yerleşim düzeni suda eriyebilen küçük moleküllerin hücre içine ve dışına giriş çıkışını kolaylaştırır.
yargılarından hangileri doğrudur?

5. Hücre zarının yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Çekirdek ile ilgili olarak;
I. Yüzeyi iki katlı bir zarla çevrilidir.
II. İhtiyaç duyduğu proteinleri kendisi üretir.
III. Çekirdek ve sitoplâzma arasındaki madde alış-verişi yalnızca çekirdek zarındaki porlar aracılığıyla olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7. Çekirdekçik ile ilgili olarak;
I. Ribozomal RNA (rRNA) nın sentezlendiği yerdir.
II. Proteinleri sentezleyecek olan ribozom alt ünitelerinin yapılmasından ve sitoplazmaya verilmesinden sorumludurlar.
III. Mitoz hazırlıkları başladığında kaybolur ve tamamlandıktan sonra yeniden görünür.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
8. Hücre zarı ile ilgili olarak;
I. Zar proteinleri ve lipidleri ER’de sentezlendikten sonra ER ve golgi aygıtı içinde değişikliğe uğratılırlar.
II. Bazı zarların hidrofobik yüzeyleri, bazılarının ise hidrofilik yüzeyleri sitoplazmaya dönüktür.
III. Zarların iç ve dış yüzeylerinin moleküler bileşimleri birbirinden farklıdır.
IV. Fosfolipidler sadece belirli zarlarda bulunur.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?
9. Bazı hücre organelleri ile ilgili olarak;
I. Düz Endoplazmik Retikulumun en belirgin işlevi, zar fosfolipitlerini sentezlemektir.
II. Golgi içinde protein sentezi meydana gelmez.
III. Lizozomlardaki enzimler genellikle hücre dışı sindirimi sırasında işlevsellik kazanır.
IV. Ribozom kompleksi bütün hücrelerde aminoasit sentezinin yapıldığı oluşumdur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre ve Organeller #1