9. SınıfTYT

Canlıların Ortak Özellikleri #1

1. Çoğu kara memelisi ve kuşlar, kürklerini ya da tüylerini kabartmak suretiyle soğuğa karşı koyarlar. Bu eylem, kürk ya da tüylerin arasında daha kalın bir hava tabakası hapsederek yalıtımı artırır.
Yukarıda ifade edilen durum canlıların hangi karakteristik özelliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilir?
2. Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli bütün organizmalar için doğrudur?
3. Canlı organizmalar cansız dünyada bulunmayan birçok ortak özelliği paylaşırlar.
Canlı organizmalar;
I. Çok hücreden oluşmaları
II. DNA veya RNA’dan oluşan genetik bilgi taşımaları
III. Çevrelerinden aldıkları molekülleri yeni biyolojik moleküllere dönüştürebilmeleri
IV. Kendi iç ortamlarını düzenleyebilmeleri
gibi özelliklerden hangilerini ortak olarak paylaşırlar?
4. Aşağıdakilerden hangisi, ototrof canlıların fotootorof ve kemoototrof olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenmesinin temel sebebidir?
5. Bütün canlılarda boşaltım olayı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?
6. Bir insanın, belirli bir süre içinde, sadece canlılığını sürdürmek için kullandığı enerji miktarını belirlemede, aşağıdakilerden hangisi en uygun yoldur?
7. Fotosentez olayı ile ototrof olan bütün canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
8. Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metabolik bir olay olarak nitelendirilemez?
9. Canlılarda meydana gelen büyüme ve gelişme olayları ile ilgili;
I. Hücre sayısını artırarak büyüme tüm canlılarda ortaktır.
II. Tüm organizmaların hacim ve kütlesindeki artış büyümeye neden olur.
III. Tüm canlılarda büyüme mitoz ile sağlanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
10. -Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi,
-Kutup ayılarının derilerinin altında kalın yağ tabakasının bulunması,
-Kutup ayılarında post renginin beyaz olması,
-Kaktüslerde yaprakların diken şeklini alması,
-Sucul kuş ve kurbağaların parmak aralarında perdelerin bulunması,
gibi durumlar canlıların hangi ortak özelliğini ifade eder?
11. I. Böbrek
II. Mitokondri
III. Kemik doku
IV. Dolaşım sistemi
V. Nöron
Yukarıda verilen yapıların organizasyon basamaklarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Canlıların Ortak Özellikleri #3