12. SınıfAYT

Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri #1

1. Aşağıdaki elementlerden hangisi DNA’nın yapısında bulunmaz?
2. Aşağıda nükleik asitlerin yapı birimleri olan bir nükleotitin yapısı şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilen yapılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
3. DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4. Bir DNA molekülünde;
I. Toplam fosfat sayısı = Toplam baz sayısı
II. Toplam glukozit bağı sayısı = Toplam ester bağı sayısı
III. H bağı sayısı = Toplam Nükleotit sayısı +Timin sayısı
IV. Toplam nükleotid sayısı = Toplam deoksiriboz sayısı
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
5. Nükleotidler ile ilgili olarak;
I. Nükleik asitlerin alt üniteleridirler.
II. Fosfodiester bağları ile art arda bağlanmışlardır.
III. Hormonlara cevap verebilen hücre içi uyum değişikliklerini gerçekleştiren, ikinci haberciler genellikle nükleotitlerdir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
6. DNA ile ilgili olarak;
I. Bölünme evresinde olmayan ökaryotik hücrede kromatini oluştururlar.
II. Hücrenin bölünme evresinde genellikle kromozomları oluştururlar.
III. Kloroplast ve Mitokondri DNA’ları doğrusal çift sarmal olarak bulunur.
IV. Bir organizmadaki her protein molekülünün amino asit dizisi ve her RNA molekülünün nükleotid dizisi, organizmanın DNA molekülleri tarafından belirlenir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
7. Aşağıdaki şemada, günümüzde geçerliliğini koruyan Watson-Crick DNA modelinin bir bölümü gösterilmiştir.

Buna göre;
I. DNA çift sarmalı birbirine göre antiparaleldir.
II. Çift zincirli yapı, azotlu bazlar arasındaki hidrojen bağlarıyla bir arada tutulur.
III. Adenin ve timin nükleotitleri arasında ikili hidrojen bağı bulunur.
IV. Pirimidin bazları olan adenin ve guanin çift halkalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Bir DNA molekülündeki toplam hidrojen bağı sayısı;
I. Toplam Nükleotit sayısı + Guanin (Sitozin) sayısı
II. 2G + 3T
III. 3C + 2A
bağıntılarından hangileri ile hesaplanabilir?
9. Nükleik asitlerin yapısına katılan azotlu organik bazlar ile ilgili olarak;
I. Toplam beş çeşittir.
II. Üç tanesi pürin, iki tanesi pirimidindir.
III. Pürinler çift halkalı, pirimidinler tek halkalıdır.
IV. Nükleik asit çeşitlerini belirlemede kullanılan iki baz da pirimidindir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Süreci #1