9. SınıfTYT

Hücre Karma Testler #1

1. Hücresel oluşumlarla ilgili olarak;
I. Genetik maddenin replikasyonu ve genetik bilginin ifade edilmesinin ilk basamakları, çekirdek içerisinde gerçekleşir.
II. Monomerlerin hidrolizi lizozom enzimleri ile yapılır.
III. Endoplazmik retikulum ve golgi, ribozomlar tarafından sentezlenen bazı proteinlerin paketlendiği ve hücredeki uygun yerlere gönderildiği organellerdir.
IV. Ribozomlar, amino asit sentezinin gerçekleştirildiği yerlerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2. Bir hayvan hücresinde;
– Glikojenin yıkıldığı,
– Lipitlerin ve steroidlerin sentezinin yapıldığı,
– İlaçlar ve pestisitlerin kimyasal değişime uğratıldığı
hücre içi oluşumu aşağıdakilerden hangisidir?
3. Lizozom organeli ile ilgili olarak;
I. Fagozitoz veya pinositoz ile alınan besin maddelerinin parçalandığı yerdir.
II. Fagositoz yapmayan hücrelerde pasiftir.
III. Bitki hücrelerinde lizozom olmadığından bitki hücresinin merkezi kofulu, lizozoma eşdeğer kapasitede işlev görebilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
4. Hücre zarında gerçekleşen aktif taşıma ile;
I. Laktoz
II. K+ iyonu
III. Glikojen
IV. ATP
moleküllerinden hangileri taşınabilir?
5. Aşağıda iki hücre organeli şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre bu iki organel için;
I. Enerji dönüştürücü iki organeldir.
II. Y organelinden gelen glukoz doğrudan X organeli içine girerek yıkımı başlar.
III. Her iki organelde de birer çeşit fosforilasyon görülür.
IV. Çekirdek kontrolünde kendilerini eşleyebilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
6. Glukoz yoğunluğu %4 olan bir hücre sırasıyla aşağıdaki ortamlara bırakılarak yeterli süre bekletiliyor.

Buna göre, hücrenin ozmotik basıncındaki değişimleri gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
(OB: Ozmotik basınç)
7. Bir prokaryotik hücre ile bir ökaryotik bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi genellikle bulunur?
8. Bitkisel hücre duvarı ile ilgili olarak;
I. Hücre zarının dışında yer alan yarı katı bir yapıdır.
II. Turgor basıncına ve dış etkilere karşı bitkiyi korur.
III. Temel kimyasal elemanları, glikoproteinlerdir.
IV. Komşu hücreleri birbirinden tamamıyla yalıtır.
yargılarından hangileri doğrudur?
9. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen üç taşıma çeşidi şematik olarak I, II ve III ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu taşıma çeşitlerinin isimleri doğru verilmiştir?

 

I 

II 

III 

A) 

Ekzositoz 

Fagositoz 

Pinositoz 

B) 

Fagositoz 

Pinositoz 

Kolaylaştırılmış 

difüzyon 

C) 

Fagositoz 

Pinositoz  

Reseptör aracılı 

ekzositoz 

D) 

Endositoz 

Basit difüzyon 

Fagositoz 

E) 

Fagositoz 

Pinositoz 

Reseptör aracılı 

endositoz 

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir