10. SınıfTYT

Eşeysiz Üreme #1

1. Canlılardaki üreme ile ilgili olarak;
I. Neslin devamını sağlar
II. Canlıların yaşamasını için değil sayısının artırılması için gereklidir.
III. Ebeveynlerin kalıtsal özelliklerinin nesilden nesle aktarılarak korunmasını sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
2. Mikroorganizmalar optimal koşulları içeren sıvı ortamlarda, katı besi yerlerinden daha çabuk ürerler.
Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların katı besi yerlerinde sınırlı üreme hızının sebeplerinden birisi olamaz?
3. Bal arısı popülasyonunu oluşturan bireyler ve bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre tablo tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
4. Tomurcuklanma ile ilgili olarak;
I. Tek ve çok hücrelilerde görülebilir.
II. Yeni bireyler oluştuğunda ana birey ortadan kalkar.
III. Eşeysiz üreme çeşitlerinden birdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
5. Omurgalılardan olan kamçı kuyruklu kertenkelelerin bazı türlerinde sadece partenogenezle üreme görülür. Üreme mevsiminde bazı dişiler, erkek rolü üstlenerek çiftleşme taklidi yapar. Bu sayede dişi bireyin yumurtlaması sağlanır. Yumurta hücreleri meydana gelirken mayoz II’de oluşan n kromozomlu yumurta hücresi ile yok olması beklenen n kromozomlu kutup hücresi yan yana gelir. Yumurta hücresinin kromozomu ile kutup hücresinin kromozomları kaynaşır. Böylece yumurta döllenmeden gelişerek yeni bireyler oluşur.
Buna göre;
I. Bu türlerde yalnız dişi bireyler vardır.
II. Oluşan bireyler haploit kromozomludur.
III. Spermler mitoz bölünme ile oluşturulur.
IV. Yeni bireyin kalıtsal yapısı dişi birey ile aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Aşağıdaki şemada bakterilerdeki konjugasyon görülmektedir.

Şemada gösterilen olayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
7. Canlılarda görülen rejenerasyon çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
I. İkiye bölünen planaryanın her bir parçasından yeni bir planaryanın oluşması
II. Kırılan kemiklerin onarılması
III. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi
IV. Deniz yıldızının kopan kollarından yeni deniz yıldızlarının gelişmesi
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
8. Eşeysiz üreme çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
I. Bölünerek üreme
II. Tomurcuklanma ile üreme
III. Sporla üreme
IV. Rejenerasyon ile üreme
Bu üreme çeşitlerinden hangileri canlının normal yaşamı içinde gerçekleşmeyebilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir