10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #4

1. “ATP + H2O → ADP + Pİ + Enerji” tepkimesi;
I. Dehidrasyon
II. Glikoliz
III. Kolaylaştırılmış difüzyon
IV. Endositoz
V. Hidroliz
olaylarının hangileri için gerçekleşmek zorundadır?
2. Bir popülasyonda üç farklı karaktere ait alel genler aşağıda gösterilmiştir.

I. Karakter için 

A = B ˃ C 

II. Karakter için 

E1 = E2 = E3 

III. Karakter için 

˃ g 

Buna göre, bu popülasyonda oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Vücudumuzda proteinlerin birçok işlevi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki proteinlerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
4. Canlıların sınıflandırılmasında sırasıyla,
Alem → Şube → Sınıf → Takım → Aile → Cins → Tür basamakları kullanılır.
Buna göre, alem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe her bir basamaktaki bireylerin protein benzerliği ile bu bireylerin sayısı nasıl değişir?

 

Protein benzerliği 

Birey sayısı 

A) 

Azalır 

Artar 

B) 

Azalır 

Değişmez 

C) 

Artar 

Azalır 

D) 

Artar 

Değişmez 

E) 

Artar 

Artar 

5. Aşağıda bir bakteri hücresinin sahip olduğu bazı yapılar gösterilmiştir.

Bu bakteri ile ilgili olarak;
I. Oksidatif fosforilasyon ile ATP üretir.
II. Patojen bir bakteridir.
III. Bazı çevresel faktörlere dirençli olabilir.
IV. Eşeysel pilus oluşturabilir.
V. Konjugasyon ile eşeyli çoğalabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Canlıların beslenme, barınma ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak olan bütün ihtiyaçlarının bulunduğu koşullara ekosistem, bunun gelecek nesillere aktarılmasına ise ekosistemde sürdürülebilirlik denir.
Ekosistem hizmetlerinin aksamaması ve sürdürülebilirlik için insanların yapması gereken faaliyetler arasında;
I. Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi
II. Büyük barajların inşa edilmesi
III. Karbon ayak izini küçültmesi
IV. Evsel atıkları akarsu yerine göl ve denizlere aktarması
hangilerinin yer alması beklenmez?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
TYT Deneme Sınavı #2