10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #2

1. Organizmaların kendi aralarındaki ve ortam ile ilişkilerini çalışırken, ekolojiyi kapsamı giderek artan organizma ekolojisi, popülasyon ekolojisi, komünite ekolojisi ve ekosistem ekolojisi olmak üzere dört düzeye ayırılabilir.
Buna göre;
I. Bir gölde bulunan canlı çeşitliliğinin kayıt altına alınması
II. Karıncaların üreme hızını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
III. Yunus balığının çiftleşeceği eşini belirleme davranışı
IV. Ilıman çayırlarda üreticilerin verimliliğini etkileyen faktörlerin araştırılması
gibi konuları değerlendiren ekoloji tiplerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 

Organizma ekolojisi 

Popülasyon ekolojisi 

Komünite ekolojisi 

Ekosistem ekolojisi 

A) 

I 

II 

III 

IV 

B) 

II 

I 

IV 

III 

C) 

III 

II 

I 

IV 

D) 

III 

I 

II 

IV 

E) 

III 

II 

IV 

I 

2. Aşağıda verilen besin zincirinde kilit taşı tür, su samurudur.

Bu besin zincirinde su samurunun kilit taşı tür olmasının nedeni;
I. Her zaman komünitede en fazla birey sayısına sahip olması
II. Komünite üzerinde güçlü bir kontrol gücüne sahip olması
III. Komünite üzerinde önemli ekolojik rollere sahip olması
gibi özelliklerin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?
3. Aşağıdaki organizmalardan hangisinin, besin zincirinde bulunabileceği trofik düzeyi yanlış verilmiştir ?
4. Aşağıda bazı ekolojik kavramların tanımları verilmiştir.
I. Küresel ekosistem olarak da adlandırılır.
II. Komşu komüniteler arasındaki geçiş bölgeleridir.
III. Besin piramidinin her bir basamağında bulunan canlıların toplam kütlesidir.
Buna göre yukarıdaki tanımlar aşağıda verilen kavramlardan hangilerine aittir?

 

Biyomas  

Biyosfer 

Ekoton 

A) 

III 

I 

II 

B) 

I 

III 

II 

C) 

I 

II 

III 

D) 

III 

II 

I 

E) 

II 

I 

III 

5. Aynı popülasyonda bulunan bireylerle ilgili;
I. Kural olarak kromozom sayıları eşittir.
II. Çiftleştiklerinde kısır olmayan bireyler oluştururlar.
III. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretirler.
IV. Protein yapıları farklı olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Komünitelerle ilgili olarak;
I. Aynı tür canlılardan oluşur.
II. Çevrenin bazı cansız faktörlerini de kapsar.
III. Baskın türleri olabilir.
hangileri söylenebilir?
7. Aşağıda A ve B canlıları arasındaki madde alışverişi gösterilmiştir.

Buna göre A ve B canlıları ile ilgili olarak;
I. A canlısı herbivor beslenir.
II. B canlısında kloroplast bulunur.
III. A canlısı heterotrof beslenir.
IV. B canlısı kemoototrof bir canlıdır.
yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
8. Ekosistemi etkileyen faktörler biyotik ve abiyotik faktörler olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen faktörler, biyotik ve abiyotik olanlar olarak iki gruba ayrılırsa hangisi bu iki grubun da dışında kalır?
9. Ekosistemi etkileyen abiyotik faktörlerden ışık ile ilgili olarak;
I. Yaşam için gerekli olan enerjinin kaynağı güneşten gelen ışıktır.
II. Bütün ototrof canlılar besin üretiminde enerji kaynağı olarak kullanırlar.
III. Hayvanlarda aktif süreçler için tercih edilen ışık şiddeti birbirinden farklıdır.
IV. Çiçekli bitkilerin çiçek açmasında gün uzunluğunun ve ışık alma süresinin önemi vardır.
hangileri söylenebilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #1