10. SınıfTYT

Hücre Döngüsü ve Evreleri #1

1. Hücre bölünmeleri ile ilgili olarak;
I. Her çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma da bölünür.
II. Bölünebilmek için DNA eşlenmesi gereklidir.
III. Tek hücrelilerde üremeyi sağlar.
IV. Yüzey/hacim oranının artması bölünmeyi tetikler.
yargılardan hangileri doğrudur?
2. İnterfazdaki DNA eşlenmesi ile;
I. Hücrenin DNA miktarı iki katına çıkar.
II. Her bir kromozom, iki kromatitli hale gelir.
III. Kromozom sayısı da iki katına çıkar.
IV. Kalıtsal çeşitlilik oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Mutasyon gerçekleşmemiştir)
3. Hücre döngüsünde bir hücrenin yaşam sürecindeki olaylar genlerin kontrolü altındadır. Hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki düzeni sağlayan kontrol noktaları vardır. Bu noktalardaki “dur” ve “devam et” sinyalleri döngüyü düzenler.
Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile oluşabilen sağlık sorunlarından biridir?
4. Kanser hücreleri ile ilgili;
I. İnterfaz evresi oldukça uzun sürer.
II. Hücre döngüsünün kontrolünü sağlayan sinyallere cevap vermeyen ve devamlı çoğalan hücrelerdir.
III. Sitokinez geçirmeden sık sık bölünürler.
IV. Genellikle kanserin başlangıçtaki durumu iyi huyludur.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
5. Kemoterapi, kanserin tipine ve evresine göre kanseri tedavi etmek, tümörün büyümesini yavaşlatmak ve vücudun farklı bölgelerine yayılmış kanser hücrelerini yok etmek amacıyla uygulanır.
Buna göre;
I. Mitotik iğ ipliklerini engelleyerek hücre bölünmesini önler
II. Oluşacakları ilk yerde mitotik iğ ipliklerinin oluşumunu önler
III. Yalnızca kanserli bölgeyi hedef alan bir tedavi şekli olması nedeniyle sağlıklı hücrelere zarar vermez.
ifadelerinden hangileri kemoterapi ilaçlarının etki mekanizmaları için doğrudur?
6. Aşağıda hücre döngüsünün evreleri şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Hücre döngüsü interfaz ve mitotik olmak üzere iki ana evreden oluşur.
II. İnterfaz, hücrenin dinlenme evresidir.
III. Mitoz ile hücre sayısı artar.
durumlarından hangileri doğrudur?
7. Aşağıda hücre döngüsü şematik olarak gösterilmiştir.

Hücre döngüsü ile ilgili olarak;
I. İnterfaz, hücrenin normal işlevini gerçekleştirirken aynı zamanda büyüdüğü evredir.
II. Mitoz, genellikle kendi içerisinde sırasıyla, profaz, anafaz, metafaz ve telofaz olmak üzere dört evrede gerçekleşir.
III. Sitokinez, özdeş iki çekirdeğin oluştuğu evredir.
yargılarından hangileri doğrudur?
8. Ökaryotik bir hücrenin bölünebilmesi için;
I. Sentriyollerin eşlenmesi
II. DNA’nın eşlenmesi
III. Genellikle hacim/yüzey oranının artması
olaylarından hangileri gerçekleşmek zorundadır?
9. Bakterilerin bölünerek çoğalması sırasında aşağıdakilerden hangisi kesinlikler gerçekleşmez?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre Döngüsü ve Evreleri #2