10. SınıfTYT

Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme ve Üreme Çeşitleri #1

1. Aşağıda yassı solucanlardaki rejenerasyon olayı şematik verilmiştir.

Gerçekleşen bu süreçte;
I. Mitoz bölünme
II. Büyüme
III. Farklılaşma
olaylarından hangileri gerçekleşmiştir.
2.
  • Her mayozda kesinlikle kalıtsal çeşitlilik oluşur ancak her krossing overda oluşmayabilir.
  • Her mayozda oluşan hücreler doğrudan gamet işlevini göremeyebilir.
  • Eşeysiz üreme ile oluşan yavrular, kromozomların tümünü tek bir ebeveynden alırlar.
  • Hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebilen canlılar vardır.
  • Üreme sürecinin tamamlanabilmesi için DNA eşlenmesi zorunlu değildir.
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
3. Aşağıda farklı canlılardaki eşeysiz üreme çeşitleri gösterilmiştir.

Verilen üreme çeşitlerinin hepsi için;
I. Mitoz bölünme ile gerçekleşir
II. Çeşitlilik ancak mutasyon ile olur
III. Yeni bireyler oluştuğunda ana birey yok olmuştur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

4. Aşağıda bazı hücrelerin gerçekleştirdiği bölünme çeşitleri ve oluşan hücreler gösterilmiştir.

Buna göre, verilen bölünme çeşitlerinden hangilerinin gerçekte karşılığı yoktur?
5. Bitkilerde rejenerasyona dayalı eşeysiz üreme şekline vejetatif üreme denir.
Vejetatif üreme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Aşağıda görseller eşliğinde bitkilerdeki vejetatif üreme çeşitleri ve muhtemel isimleri verilmiştir.

Buna göre hangisinin üreme çeşidi yanlış verilmiştir.

7. Üreme çeşitleri ile ilgili olarak;
I. Birey sayısını artırma
II. Nesilden nesle devam edebilecek çeşitlikler oluşturma
III. Neslin devamını sağlama
IV. Ata bireylerin kalıtsal özelliklerinin yeni bireylerde temsil edilmesini sağlama
gibi özelliklerden hangileri eşeysiz ve eşeyli üreme için ortaktır? (Mutasyon gerçekleştiği kabul edilecektir)
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir