10. SınıfTYT

Genetik Karma Testler #2

1. Canlılarda bazı özelliklerin ortaya çıkmasında sadece genler, sadece çevre veya genler ile birlikte çevre de etkilidir.
Buna göre;
I. Göz rengi
II. Boy uzunluğu
III. Ultraviyole ışınlarının etkisi ile gen yapısının değişmesi
IV. Bitkilerde klorofil oluşumu
V. Hamilelikte alınan bazı ilaçların etkisi ile anormal bebek oluşumu
gibi durumların oluşum şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
2. Aşağıda üç farklı çaprazlama sonucu oluşan bireylerin fenotip ayrışım oranları verilmiştir.

Buna göre, farklı fenotip ayrışım oranlarının ortaya çıkmasında;
I. Tam baskınlık
II. Eşbaskınlık
III. Homozigot durumda öldürücü genler
durumlarından hangileri etkili olmuş olabilir?
3. İnsanlarda koyu renk göz geni, açık renk gözü alleline tam baskındır.
Buna göre;
I. Açık renk gözlü anne ve babanın koyu renk gözlü çocukları olabilir.
II. Koyu renk gözlü anne ve babanın açık göz renkli çocukları olamaz.
III. Koyu renk gözlü anne ile açık renk gözlü babanın açık renk gözlü çocukları olabilir.
IV. Koyu renk gözlü baba ile açık renk gözlü annenin koyu renk gözlü çocukları olabilir.
(Mutasyon gerçekleşmemiştir.)
gibi tahminlerden hangileri doğrudur?
4. AaBb genotipli bir bireyde A ile b genleri bağlıdır. ab gametinin olma ihtimali %10 olduğuna göre, Ab gametinin meydana gelme ihtimali nedir?
5. Aşağıda, ABO sisteminde bir ailenin kan grubu fenotipleri verilmiştir.

Buna göre, numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin genotipleri kesin olarak belirlenebilir?
6. Aşağıda bir ailenin bazı bireylerinin ABO sistemindeki kan grupları fenotipleri verilmiştir.

Buna göre, X ile gösterilen bireyle ilgili olarak;
I. A antijeni taşıma ihtimali 1/2’dir.
II. BB genotipli olma ihtimali 1/3’tür.
III. B antijeni taşıma ihtimali %100’dür.
IV. AB kan grubundan olma ihtimali 1/2’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

7. İnsan genotipi ile ilgili;
I. 23 çift kromozomdan oluşur.
II. 22 çift kromozom otozom olarak adlandırılır.
III. Gonozomlar hariç, her bir çift oluşturan iki kromozom, aynı kalıtsal özellikleri kontrol eden genleri taşır.
yargılarından hangileri doğrudur?
8. Karakter: Bireyler arasında çeşitlilik gösteren kalıtılabilir özelliklere denir.
Özellik: Karakterin her bir farklı tipine denir.
Buna göre;
I. Kan grubu
II. Düz saç
III. Tohum şekli
IV. Mavi göz
verilenlerden hangileri karaktere örnek verilebilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Genetik Karma Testler #1