10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #2

1. Bir insandaki glikojen, protein ve trigliseritler ile ilgili olarak;
I. Polimer yapıda molekülerdir.
II. Genetik bilgiye göre sentezlenir.
III. Gerektiğinde enerji kaynağı olarak kullanmak için depoedilebilir.
IV. Dehidrasyon tepkimeleri ile oluşurlar.
özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?
2. Bir ulusal parktaki besin zinciri, Otlar→ Geyik→ Kurt şeklindedir. Parktaki kurtlar 1920’lerde ve 1930’larda insanlar tarafından öldürüldü veya sürüldü. 1995 kışında insanlar parka 17 kurt salıverdi. Bir yıl sonra 14 kurt daha serbest bırakıldı. Kurtlar serbest bırakıldıktan sonra bazı leşçilerin nüfusu arttı.
Leşçilerin artışının sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
3. Aşağıdaki soy ağacında 0 kan grubuna sahip tüm bireyler taralı gösterilmiştir. 2 numaralı bireyin kanına sadece anti A serumu damlatıldığında çökelme oluyor. 3 numaralı bireyin kanına ise sadece anti B damlatıldığında çökelme oluyor.

Buna göre 1 ve 4 numaralı bireylerin aynı kan grubundan olma oranı nedir?
4. Aşağıda alyuvarların iki farklı ortamdaki durumu gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Z ortamındaki çözünmüş madde miktarı hücredekinden çoktur.
II. N ortamında hücredeki derişim artmıştır.
III. L molekülü su olabilir.
IV. N ortamında hücre hemoliz olmuştur.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
5. Plazmitler, kromozomdan bağımsız, kendi kendine replike olabilen küçük çembersel DNA molekülleridir.
Bakteri plazmitleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Aşağıda bir farklı hücrelerin kromozom durumları gösterilmiştir.

Buna göre verilen hücrelerden hangisi veya hangilerinin mayoz bölünme ile gamet oluşturma ihtimali vardır?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
TYT Deneme Sınavı #1