10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #5

1. Kutup hayvanlarının ısıyı korumaları gerekir. Kutup ayıları, ısıdan tasarruf etmelerine yardımcı olacak şekilde adapte olmuşlardır.
Buna göre;
I. Ayaklarının geniş tabanlı olması
II. Deri altı yağ tabakalarının kalın olması
III. Kulaklarının küçük olması
IV. Kürk renklerinin beyaz olması
özelliklerden hangisi kutup ayılarının ısı tasarrufu yapmasına yardımcı olmaz?
2. Asit yağmuru gölün pH’ını etkileyebilir. “Asit yağmuruna neden olan ana kirletici ……………dir.”
cümlesini tamamlamak için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
3. AaBbEe × AaBbEe, çaprazlaması yapıldığında ABe fenotipli bir bireyin olma oranı nedir? (A ve e genleri bağlıdır ve kros-over olmamıştır.)
4. Aşağıda çeşitli hücre bölünmeleri ile oluşan hücreler ve sayıları gösterilmiştir.

Buna göre hangilerinde mitoz bölünme gerçekleşmiş olabilir?
5. Katalaz, toksin hidrojen peroksidin (H2O2) suya (H2O) ve oksijene (O2) dönüştürülmesine yardımcı olarak hücreleri hasardan koruyan bir enzimdir. Bir öğrenci, farklı pH değerlerinin ve farklı sıcaklıkların katalaz aktivitesini nasıl etkilediğini araştırıyor.
Aşağıdaki tablo öğrencinin verilerini göstermektedir.

Test 
Tüpü 

Katalaz  

Miktarı 
(damla) 

H2O2 

 Miktarı  

(mL) 

Ortam pHsı  

Çözelti  

Sıcaklığı 
(°C) 

Bağıl 
Reaksiyon Hızı 

1 

10 

3 

1 

30 

tepki yok 

2 

10 

3 

1 

60 

tepki yok 

3 

10 

3 

3 

5 

çok yavaş tepki 

4 

10 

3 

3 

30 

yavaş tepki 

5 

10 

3 

3 

60 

tepki yok 

6 

10 

3 

7 

5 

yavaş tepki 

7 

10 

3 

7 

30 

hızlı tepki 

8 

10 

3 

7 

60 

tepki yok 

Bu tablodaki verilere göre;
I. İnsan hücrelerindeki koşullara benzer fiziksel koşullara sahip olma olasılığı yüksek olan test tüpü 7’dir.
II. Tüp 2, Tüp 5 ve Tüp 8’de sıcaklık ve pH normal değerlere getirilirse tepkime başlar.
III. Katalaz enziminin optimum pH değerinin 7, sıcaklığının ise 30 olduğu söylenebilir.
IV. Tüp 3’te tepkimenin çok yavaş olmasının nedeni yeterli substrat bulunmamasıdır.
V. Tüp 1 ve Tüp 7’ye bakılarak sıcaklığın enzim çalışmasına olan etkisi belirlenebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Aşağıda bitkiler alemindeki iki farklı şubenin birer örneği gösterilmiştir.

Buna göre, bu iki bitki grubu için aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
TYT Deneme Sınavı #4